Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Yayın Tarihi
2024-03-16 21:43:13
Görüntülenme
234

Genel Bilgilendirme

Buğra Bozkurt (Şahıs Şirketi) kısaca "Plugincim", "Plugincim.com" ve "Firmamız olarak anılır. Müşteri ve Kullanıcı tanımları Plugincim ve Plugincim.com web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder.

Kullanıcıların kendisine Plugincim.com adlı web sitesi ("Web Sitesi") veya Mobil Uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan, alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesabı oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan ve ürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederek ilerleyebilmektedir.

Bu sözleşme; Üyelik alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

1. Sorumluluklar

1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları/eklentiler, dijital ürünler ve ona bağlı tüm sayfalar Plugincim.com'un malıdır ve onun tarafından işletilir. Plugincim.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 Plugincim.com, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Müşteri, Plugincim.com ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesap bilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.

1.5 Müşteri, satın alacağı web yazılımına/eklentiye veya dijital ürüne ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için Plugincim.com'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri yazılımda/eklentide veya dijital üründe, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, yazılımın/eklentinin veya dijital ürünün sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Bilgi Gizliliği

3.1 Plugincim.com, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

4. Kayıt ve Güvenlik

4.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.

4.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Plugincim.com sorumlu tutulamaz.

5. Diğer Şartlar ve Koşullar

5.1 Müşteri, Plugincim.com'un ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm Plugincim.com ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı Glycon ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

5.2 Müşteri, Plugincim.com'un hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, Plugincim.com'un gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

5.3 Talep eden her kim olursa olsun Plugincim.com'un hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile Plugincim.com yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, Müşteri'nin tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

5.4 Plugincim.com, müşteri’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan Buğra Bozkurt'a ait banka hesabına, müşteri bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu Plugincim.com, hizmet aktivasyonunu yapar ve müşteri’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar müşteri'ye aittir.

5.5 Dönemsel tüm ürün ve hizmetler, en geç hizmet bitiş tarihi itibarı ile ödeme yapılmamışsa, durdurulur. Duraklama süresini müteakiben üç (3) gün içerisinde ödeme yapılmayan ürün ve hizmetler, sistemden kalıcı olarak silinir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

5.6 Yazılımlar her hostinge uyumlu değildir, önerdiğimiz firmalar haricinde barındırma yapmanız ve karşılaştığınız sorunlarda sorumluluk size aittir. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

5.7 Müşterilerin isteklerini yerine getirmek Plugincim.com'a bağlıdır. İstenilen her talebin yerine getirilme zorunluluğu yoktur. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

5.8 Ücretsiz sunulan özelliklerin günün şartlarına bağlı olarak, ek ücret ile talep edilmesi mümkündür. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

5.9 Faturalar mücbir sebepler dışında her ayın 25'inde döngüye bağlı olarak düzenli olarak kesilmektedir. Müşteri bu süre dışında fatura talep etme hakkına sahip değildir. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

5.10 Herhangi bir yazılımın/eklentinin, korsan/warez dağıtımını yapan veya kullanan müşterilerin, dosya güvenliğimizi sağlamak adına uyarmaksızın lisansı askıya alınmaktadır. Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

5.11 Müşteri aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edilebileceği ve Plugincim.com'un kararına bağlı olarak iade yapıp yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

5.12 Müşteri aldığı yazılım ürününde herhangi bir açık/zafiyet dolayısı ile zarar etmesi durumunda zararının karşılanmayacağı konusunda mutabıktır. Plugincim.com açığın/zafiyetin 24 saat içerisinde çözümleneceğini taahüt eder.  Müşteri, bunu kabul ve beyan eder.

6. Teknik Destek

6.1 Plugincim.com, Müşteri'nin ürün/hizmet alım tarihinden itibaren 6 ay süre ile, ürün/hizmet'in kendinden oluşan hatalar ve sorunlar karşısında "ücretsiz destek" sağlayacağını kabul ve beyan eder. İlgili ürün/hizmet'e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşan sorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürünün Plugincim.com tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sisteme kurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.

6.2 Müşteri, "Web Yazılımları" ve "Eklenti" hizmeti alanında, Plugincim.com'dan almış olduğu ürün/hizmet'in sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Müşteri'ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı ürün/hizmetlerde temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda Plugincim.com'un ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

6.3 Müşteri, satın aldığı tüm ürün ve hizmetlerin "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, Plugincim.com'un bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.

6.4 Müşteri, tüm destek taleplerini Plugincim.com web sitesi üzerinde bulunan "teknik destek sistemi" üzerinden ileteceğini, bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.

6.5 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 76 saat içerisinde Plugincim.com tarafından yanıtlanacaktır.

6.6 Orjinal dosyaların ve güncel sürümlerin dışında yapılan kullanımlarda müşteri sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

7. Mücbir Sebep

7.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

8.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

9.1 Plugincim.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

10. Tebligat

10.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Plugincim.com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

11. Delil Sözleşmesi

11.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

12. İptal/İade/Cayma Hakkı

12.1 Web Yazılım, Eklenti ve Diğer Dijital ürünlerdeki İptal/İade ve Cayma Hakkı:

Web Yazılım, Eklenti ve Diğer Dijital ürünlerdeki iptal/iade ve cayma hakkı "İptal ve İade Politikası" sayfasında belirtildiği üzere işleme alınacaktır. Buraya tıklayarak İptal ve İade Politikasını görüntüleyebilirsiniz.

12.2 Eklenti Ürünlerinde Lisans Değiştirme:

Eklenti ürünleri, müşterinin satın alma sonrasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına/ip adresine lisanslanmaktadır. Müşteri, daha sonra sahip olduğu lisansın alan adını/ip adresini 0 TL (Türk Lirası ek ücret ile değiştirebilir. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder. Plugincim.com haber vermeksizin lisansın alan adını/ip adresini değiştirme hizmetine ilişkin olarak fiyatlandırmayı değiştirme hakkını saklı tutar.

12.3 Web Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme:

Web Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına (domain adresine) lisanslanmaktadır. Müşteri, daha sonra sahip olduğu lisansın alan adını (domain adresini) 100 TL (Türk Lirası) ek ücret ile değiştirebilir. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder. Ücretlendirme zamanın şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Plugincim.com haber vermeksizin fiyatlandırmayı değiştirme hakkını saklı tutar.

12.4 Web Yazılım ve Eklenti ürünlerinde Lisans Devir/Transfer:

Müşteri, sahip olduğu web yazılım/eklenti ürününün lisansını 100TL (Türk Lirası) ek ücret karşılığında istediği bir Plugincim.com müşterisine devir/transfer etme hakkına sahiptir. Devir/Transfer işleminden sonra, lisansı devir alan yeni müşterinin bir defaya mahsus olmak kaydı ile lisans alan adını/ip adresini değiştirme hakkı mahfuzdur. Devir/Transfer edilen lisanslar desteğimiz dışında kalmaktadır, Plugincim.com'dan herhangi bir konuda destek talep etme hakkına sahip değildir. Müşteri ve Lisansı devir alan müşteri bunu kabul ve taahhüt eder. Ücretlendirme zamanın şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Plugincim.com haber vermeksizin fiyatlandırmayı değiştirme hakkını saklı tutar.

12.5 Kiralanan Web Yazılım ve Eklenti Ürünleri:

Aylık veya bir aydan fazla olacak şekilde dönemsel olarak kiralanan web yazılım/eklenti ürünlerinde, herhangi bir lisans bilgisi değişimi, lisans transferi/devri veya iadesi yapılamaz. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

12.6 Ödemelerin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

13. Uyuşmazlıkların Çözümü

13.1 İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Hiçbir durumda Plugincim.com yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, aracıları ve tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, şu durumlardan kaynaklanabilecek olanlar dahil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zarar nedeniyle size veya başka bir kişi veya kuruma karşı yükümlü olmayacaktır: (1) Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü veya içeriği, (2) Bu siteye bağlı olan (köprü ve reklamlar aracılığıyla veya başka bir şekilde) sitelerin doğruluğu, bütünlüğü veya içeriği, (3) Bu sitede veya bu siteye bağlı olan (köorü ve reklamlar aracılığıyla veya başka bir şekilde) sitelerde yer alan hizmetler, (4) Her türlü kişisel yaralanma veya maddi zarar, (5) Her türlü üçüncü taraf davranışları, (6) Sunucularımızda ve/veya orada depolanan her türlü içerik, kişisel bilgi, finansal bilgi veya diğer bilgilere erişim ve bunların kullanımı, (7) Bu sitede veya bu siteye bağlı olan (köprü ve reklamlar aracılığıyla veya başka bir şekilde) sitelerde/hizmetlerde yaşanabilecek hizmet kesintisi, (8) Bu sitede veya bu siteye bağlı olan (köprü ve reklamlar aracılığıyla veya başka bir şekilde) sitelerde iletilebilecek her türlü birüs, solucan, hata, truva atı veya benzer, (9) Aşağılayıcı, tacizkar, zararlı, küçükler veya koruma kapsamındaki sınıflar için zararlı, pornografik, 18 yaş üzeri, müstehcen veya diğer türlü itiraza konu olabilecek her türlü kullanıcı içeriği veya içerik ve/veya (10) Garanti, sözleşme, haksız fiil veya eşdeğeri iddia tabanlı olup olduğunda ve Plugincin.com tarafının söz konusu zararların ortaya çıkabileceği konusunda uyarılmış olup olmadığına bakılmaksızın bu sitenin veya bu sitede yer alan hizmetlerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü zarar veya hasar.

Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlandırması, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacak ve bu sözleşmenin feshedilmesi veya bu siteyi veya bu sitede bulunan hizmetleri kullanımınızın sona ermesi durumunda da geçerli olmaya devam edecektir.

Bu Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi 16/03/2024 19:00 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.