Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası

Yayın Tarihi
2024-03-16 20:54:16
Görüntülenme
202

Genel Bilgilendirme

Buğra Bozkurt (Şahıs Şirketi) (Kısaca "Plugincim" olarak anılır.) Kullanıcıların kendisine www.plugincim.com adlı web sitesi ("Web Sitesi") veya mobil uygulamaları üzerinden, elektronik ortamda iletilen kişisel verileri, "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve General Data Protection Regulation (GPDR) açıklanan durumlar dışında, farklı amaçlar için paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanması talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Plugincim.com'un "Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası" aşağıda verilmiştir.

IP Numaraları

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması, web sitesi'nde/mobil uygulamalarda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi ve gerektiğinde yasal mercihlere kanun usül ve esaslarına göre bilgirim yapılması için Plugincim.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP Adresleri, kullanıcıları genel (anonim) bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Anonim Veriler

Plugincim.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Plugincim.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından (kullanıcın kimliği ifşa edilmeden) anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma, kişiye özel paket/teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Başka Sitelere Bağlantı Verilmesi

Plugincim.com, Web Sitesi/Mobil Uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir. Plugincim.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Banka/Kredi Kartı Bilgileri

Plugincim.com, veri iletiminde 256 bit şifreleme algoritmesi ile bilgi güvenliği sağlayan SSL Sertifikası (yeşil bar) kullanmaktadır. Kullanıcıların banka/kredi kartı bilgileri yanlızca satın alma işlemi sırasında banka veya ödeme kuruluşu tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde veritabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Plugincim.com, kullanıcılarının bir sonraki satın alma işlemlerini kolaylaştırması için PCI DSS sertifikalı kurumlar aracılığıyla kart bilgilerinin saklanabileceği bir altyapı sunabilir. PCI DSS standartına sahip ve BDDK tarafından lisanslanan Kart Saklama Hizmetleri sonucunda banka/kredi kartlarında bulunan bilgiler Kimlik Doğrulama (Authentication) ve Yetki (Authoziation) adımlarını kolaylaştırarak, banka/kredi kartı sahiplerine güvenli ve kolay bir ödeme aracı kullanma imkanı sağlamaktadır.

Kullanıcı Verilerinin Açıklanabildiği Durumlar

Kullanıcıya ait kişisel veriler, Ad-Soyad, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Plugincim.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel verilerden herhangi birini Plugincim.com'un işbirliği içinde olduğu ve bağlı şirketler hariç diğer üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda Plugincim.com, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar; Kanun, Kanun Hükümnde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunlulukla uyulmasının; Plugincim.com'un kullanıcılara akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının; Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılara ilgili bilgi talep edilmesinin ve kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

Plugincim.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisisz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahüt etmektedir.

Çerezlerin (Cookie) Durumu

Plugincim.com, ilgil çerezlerin ne için ve nasıl kullanıldığıyla alakalı olarak Çerez Politikası sayfasında detaylıca belirtmiştir. Çerez Politikasında, çerezler ile işlenen kişisel veriler ve çerezlerin hangi amaçla kullanıldığı detaylıca yazmaktadır.

Anket, Yarışma ve Benzeri Hallerde Toplanan Veriler

Plugincim.com tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlerde ve yarışmalarda cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Plugincim.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistik analiz yapmak ve veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

E-Bülten Gönderimleri ve Duyurular

Plugincim.com, kullanıcılarını ekonomik gelişmeler, gündem ve kendi alanları hakkında bilgilendirmek amaçlı haftalık E-Bülten gönderimi yapabilir. Gerekli gördüğü hallerde ya da üçüncü parti ortaklarıyla anlaşması halinde tanıtım ve bilgilendirme içerikli Kampanya/Teklif/Paket duyuruları gönderebilir. Sistemimiz üzerinde ilk defa hesap oluşturduğunuzda, standart olarak E-Posta ve SMS iletimlerini kabul etmiş olursunuz. Kullanıcılar bu E-Postaların kendilerine ulaşmasını E-Postanın alt kısmında açıklandığı üzere, belirtilen linke tıklayarak engelleyebilirler. Ayrıca, kullanıcı panelinizde bunları engelleyici imkanlar yer almaktadır. Herhangi bir zamanda günlük E-Posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz gönderdiğimiz E-Postaların alt kısmında bulunan "E-Bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayın" linkine tıklayarak E-Bülten üyeliğinden tek tıkla kolayca çıkabilirsiniz.

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation - GPDR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation - GPDR) kapsamında veri sorumlusu olarak, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup, söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Plugincim.com olarak, yukarıda belirtilen kanunlar uyarınca. Veri Sorumlusu Sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

Kanun Kapsamında Kişisel Verinin Tanımı

Tarafınıza ait kimlik (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası vb.), iletişim, ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, Mobil Telefon Markası-Modeli, Tarayıcı Tipi, Versiyonu, Sosyal Medya Bilgisi, Ekranlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketler vb.) sizin belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation - GPDR uyarınca, şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlanmak kaydıyla: açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hale getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. Yukarıda belirtilen kanunlar kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "Kişisel Verilerin İşlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler;

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,
 • Sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerin, satın alımından sonra resmi olarak fatura kesebilmek,
 • Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation – GDPR kapsam, usül ve esaslarına uygun olarak işlenecektir.

Sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Plugincim.com olarak sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi/yurt dışı işritaklerimiz ve bununla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, finans kurumlarına, sağlayıcılara veya firmalara, verilen bulut ortamında saklanması hizmet aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgil işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

Şirketimizin internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla, ad, soyad, vatandaşlık numarası, pasaport numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, yaş, cinsiyet, meslek, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bayilerimiz, kağır üzerindeki formlar, kartviziteler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanllarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan fiziki veya sanal bir ortamda yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolayı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, E-Bülten okuma veya tıklama hareketler, kamuya açık veritabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation - GPDR yürürlülüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz KVKK'nın yürürlülük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihi ve EU General Data Protection Regulation - GPDR yürürlülük tarihi olan 25 Mayıs 2018'den önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart vekoşullara uygun olarak muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veritabanında ve sistemlerde, 6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation - GPDR gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz kişisel verilerinizin barındırdığı sistemleri ve veritabanlarını 6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation - GPDR gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilecektir.

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine taporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızca alınacaktır.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK'nun 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlülüketi mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK ve EU General Data Protection Regulation - GPDR Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibi, şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Plugincim.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel veri sahipleri, sorularını görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E-Posta: iletisim@plugincim.com

Şirketimiz, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, şirketimiz ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Bu Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası 16/03/2024 19:00 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.